MFP: Procedura privind impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici | PROIECT ORDIN

259

Ministerul Finanţelor Publice a publicat online pentru dezbatere publică proiectul de Ordin privind Procedura de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 „Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici” către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Potrivit OUG 40/2014, plăţile efectuate în contul de venituri al bugetului local aferente perioadei 16 iulie 2009 – 15 februarie 2013 pentru impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici pot stinge obligaţiile fiscale înregistrate în evidenţele ANAF, datorate de către aceşti contribuabili pentru venitul din activitatea independentă respectivă, fără ca pentru această perioadă să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Pentru implementarea acestor prevederi, a fost elaborat de către Ministerul Finanțelor Publice, ministrul delegat pentru Buget și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice proiectul de ordin comun care reglementează Procedura de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul bugetului local.

Proiectul de ordin comun stabilește, de asemenea, și procedura necesară pentru stingerea obligațiilor fiscale înregistrate în evidența ANAF ca fiind datorate de avocaţi, notari publici şi executori judecătoreşti pentru venitul din activitatea independentă respectivă. Stingerea obligațiilor fiscale se face în limita sumei plătite de contribuabilii menționați mai sus în contul bugetului local, pentru perioada 16 iulie 2009 – 15 februarie 2013, conform Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Conform Procedurii, unitatea administrativ-teritorială care a încasat sumele reprezentând impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici transmite organului fiscal competent în administrarea contribuabilului, din subordinea ANAF, în evidenţele cărora sunt înregistrate obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat de contribuabilii care au efectuat plăţi în contul de venituri al bugetului local, „Situaţia privind sumele încasate în contul 21.03.02.17 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici”. Cu sumele astfel comunicate, organul fiscal stinge obligaţiile fiscale înregistrate în evidențele ANAF ca fiind datorate pentru venitul din activitatea independentă respectivă la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art.V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014.

Documente anexate:
Proiect Ordin – publicat în data de 23.09.2014
Referat de aprobare
Anexa nr.1

- Publicitate -