În conformitate cu Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (LRFB), Consiliul fiscal are printre atribuţii, publicarea unui raport anual care să analizeze derularea politicii fiscal-bugetare din anul precedent faţă de cea aprobată prin strategia fiscal-bugetară şi bugetul anual, să evalueze tendinţele macroeconomice şi bugetare cuprinse în strategia fiscal-bugetară şi în bugetul anual, precum şi obiectivele, ţintele şi indicatorii stabiliţi prin strategia fiscal-bugetară (SFB) şi prin bugetul anual.

2013, al treilea an consecutiv de creștere economică

Anul 2013 a reprezentat, pentru economia României, al treilea an consecutiv de creștere economică, produsul intern brut (PIB) avansând cu 3,5 % în termeni reali, dinamică semnificativ superioară nivelului de 0,6% atins în 2012, dar şi prognozelor din toamna anului 2013 ale Comisiei Europene (CE) și ale Comisiei Naționale de Prognoză (CNP), în principal datorită evoluţiilor favorabile din sectorul industriei, care a avut o contribuţie la formarea PIB de 2,2% şi celor din sectorul agriculturii (contribuţie la formarea PIB de 1,1%). În schimb, pentru anul 2014, este anticipată o încetinire a ritmului de creștere economică la 2,5%. Avansul PIB real este prognozat a se baza, mai ales, pe îmbunătățirea încrederii populației și a companiilor, contextul internațional favorabil, precum și pe manifestarea efectelor pozitive ale reformelor structurale implementate în ultimii ani, cum ar fi noul cod al muncii și liberalizarea pieței energiei.

- Publicitate -

Eficienţa colectării impozitelor rămâne în continuare scăzută

România are una dintre cele mai mici ponderi în PIB a veniturilor bugetare (venituri fiscale şi nefiscale), acestea reprezentând în 2013 doar 32,7% din PIB, în timp ce nivelul veniturilor fiscale raportate la PIB (impozite şi contribuţii sociale) a fost de 27,5 %, fiind semnificativ mai mic decât în economii similare precum Ungaria (38,6%), Slovenia (37,6%), Republica Cehă (35,3%) şi Polonia (31,8%).

56% – eficienţa taxării TVA în anul 2013

Gradul de eficienţă a taxării în cazul TVA aferent anului 2013, de 56%, este semnificativ inferior celui înregistrat în Estonia (83%), în Slovenia (71%) și în Republica Cehă (71%), în condiţiile în care cota standard de TVA din aceste țări este de 20% (comparativ cu un nivel de 24% în România).

În privința impozitului pe profit, în cadrul țărilor din Europa Centrală și de Est (ECE), România se situează în anul 2013 pe poziţia a șaptea din zece (similar anului anterior), înregistrând o ușoară creștere a eficienței colectării comparativ cu anul precedent.

De asemenea, în cazul contribuțiilor de asigurări sociale, gradul de eficienţă a taxării este de 72%, România plasându-se pe ultimele locuri din țările est-europene.

Documente anexate:
Raport anual 2013, publicat septembrie 2014 – integral

Despre Consiliul fiscal
Consiliul fiscal este o autoritate independentă, înfiinţată în baza Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (LRFB), care își propune să sprijine activitatea Guvernului și a Parlamentului în cadrul procesului de elaborare și derulare a politicilor fiscal-bugetare şi să promoveze transparenţa şi sustenabilitatea finanţelor publice – http://www.consiliulfiscal.ro/.

- Publicitate -

1 COMENTARIU