Consiliul Fiscal: Raportul anual pe 2013 – Politica fiscală apare drept puțin predictibilă

121

În conformitate cu Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (LRFB), Consiliul fiscal are printre atribuţii, publicarea unui raport anual care să analizeze derularea politicii fiscal-bugetare din anul precedent faţă de cea aprobată prin strategia fiscal-bugetară şi bugetul anual, să evalueze tendinţele macroeconomice şi bugetare cuprinse în strategia fiscal-bugetară şi în bugetul anual, precum şi obiectivele, ţintele şi indicatorii stabiliţi prin strategia fiscal-bugetară (SFB) şi prin bugetul anual.

2013, al treilea an consecutiv de creștere economică

Anul 2013 a reprezentat, pentru economia României, al treilea an consecutiv de creștere economică, produsul intern brut (PIB) avansând cu 3,5 % în termeni reali, dinamică semnificativ superioară nivelului de 0,6% atins în 2012, dar şi prognozelor din toamna anului 2013 ale Comisiei Europene (CE) și ale Comisiei Naționale de Prognoză (CNP), în principal datorită evoluţiilor favorabile din sectorul industriei, care a avut o contribuţie la formarea PIB de 2,2% şi celor din sectorul agriculturii (contribuţie la formarea PIB de 1,1%). În schimb, pentru anul 2014, este anticipată o încetinire a ritmului de creștere economică la 2,5%. Avansul PIB real este prognozat a se baza, mai ales, pe îmbunătățirea încrederii populației și a companiilor, contextul internațional favorabil, precum și pe manifestarea efectelor pozitive ale reformelor structurale implementate în ultimii ani, cum ar fi noul cod al muncii și liberalizarea pieței energiei.

Eficienţa colectării impozitelor rămâne în continuare scăzută

România are una dintre cele mai mici ponderi în PIB a veniturilor bugetare (venituri fiscale şi nefiscale), acestea reprezentând în 2013 doar 32,7% din PIB, în timp ce nivelul veniturilor fiscale raportate la PIB (impozite şi contribuţii sociale) a fost de 27,5 %, fiind semnificativ mai mic decât în economii similare precum Ungaria (38,6%), Slovenia (37,6%), Republica Cehă (35,3%) şi Polonia (31,8%).

56% – eficienţa taxării TVA în anul 2013

Gradul de eficienţă a taxării în cazul TVA aferent anului 2013, de 56%, este semnificativ inferior celui înregistrat în Estonia (83%), în Slovenia (71%) și în Republica Cehă (71%), în condiţiile în care cota standard de TVA din aceste țări este de 20% (comparativ cu un nivel de 24% în România).

În privința impozitului pe profit, în cadrul țărilor din Europa Centrală și de Est (ECE), România se situează în anul 2013 pe poziţia a șaptea din zece (similar anului anterior), înregistrând o ușoară creștere a eficienței colectării comparativ cu anul precedent.

De asemenea, în cazul contribuțiilor de asigurări sociale, gradul de eficienţă a taxării este de 72%, România plasându-se pe ultimele locuri din țările est-europene.

Documente anexate:
Raport anual 2013, publicat septembrie 2014 – integral

Despre Consiliul fiscal
Consiliul fiscal este o autoritate independentă, înfiinţată în baza Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (LRFB), care își propune să sprijine activitatea Guvernului și a Parlamentului în cadrul procesului de elaborare și derulare a politicilor fiscal-bugetare şi să promoveze transparenţa şi sustenabilitatea finanţelor publice – http://www.consiliulfiscal.ro/.

- Publicitate -

1 COMENTARIU