Ministerul Finanțelor Publice a publicat online pentru dezbatere publică proiectul de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național.

Pentru implementarea la nivel naţional a măsurilor necesare în vederea prevenirii sau diminuării riscurilor sistemice, Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială poate emite recomandări şi, după caz, avertizări privind riscurile. Destinatarii recomandărilor sunt fie Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autorităţi de supraveghere financiară sectoriale, fie Guvernul României. În urma primirii unor astfel de recomandări sau avertizări, destinatarii au obligaţia, potrivit proiectului de act normativ, să adopte măsurile recomandate sau să întreprindă acţiuni în vederea diminuării riscurilor asupra cărora au fost avertizaţi, inclusiv în sensul emiterii de reglementări, în caz contrar fiind
necesară oferirea de explicaţii cu privire la lipsa de acţiune. Prin similitudine cu procedura de monitorizare a recomandărilor CERS (art.17 alin.2 din Regulamentul (UE) nr.1092/2010), în cazul în care Comitetul constată că nu s-a dat curs recomandării sale sau că destinatarii nu au justificat în mod adecvat lipsa lor de acţiune, acesta informează, în condiţii de strictă confidenţialitate, destinatarii.

Atribuțiile acestei structuri vizează, în principal:
-elaborarea strategiei privind politica macroprudențială;
-analiza informațiilor disponibile și identificarea riscurilor la adresa stabilității financiare;
-identificarea instituțiilor de importanță sistemică;
-emiterea de recomandări sau, după caz, avertizări în vederea prevenirii sau diminuării riscurilor și monitorizarea implementării acestora;
-emiterea de recomandări sau avertizări pentru asigurarea implementării recomandărilor sau avertismentelor Comitetului European pentru Risc Sistemic;
-monitorizarea implementării recomandărilor Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) și a măsurilor adoptate la nivel național ca urmare a recomandărilor și avertizărilor emise de CERS.
-emiterea de recomandări pentru asigurarea punerii în aplicare la nivel national a regulamentelor, deciziilor, recomandărilor, orientărilor, ghidurilor emise în domeniul supravegherii macroprudențiale, adoptate la nivelul UE.

Organismul decizional al Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială este Consiliul general.
Acest consiliu este format din 9 membri, respectiv: guvernatorul, prim-viceguvernatorul, cei 2 viceguvernatori şi economistul şef ai băncii centrale, preşedintele şi prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, doi reprezentanţi ai Guvernului desemnaţi de Primul-ministru. Având în vedere responsabilităţile Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar în procesul de soluţionare a situaţiei instituţiilor de credit aflate în dificultate, directorul acestei instituţii va participa la întrunirile Comitetului, dar nu va avea drept de vot.

Referinte anexate:
Proiect Lege – publicat în data de 30.10.2014
Expunere de motive 
Comunicat MFP

- publicitate -