Ministerul Finanţelor Publice a publicat pentru consultare publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.

Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă introduce posibilitatea ca angajatorii să acorde salariaţilor tichete de masă şi în
format electronic, nu doar pe suport hârtie.

Proiectul de hotărâre a Guvernului vizează următoarele:
a) Creşterea disciplinei contractuale şi siguranţei financiare a sistemului tichetelor de masă şi asigurarea unui control mai eficient al utilizării tichetelor de masă,
b) Implementarea tichetelor de masă pe suport electronic
c) Stabilirea valabilităţii tichetelor de masă (1 an calendaristic), precum şi introducerea unei excepţii de la această regulă, pentru tichetele emise în lunile noiembrie – decembrie, ţinând seama de faptul că această perioadă poate fi insuficientă pentru utilizarea tichetelor de masă, salariaţii putând pierde acest beneficiu.
d) Reglementarea modului de gestionare a acestora.
e) Pentru aplicarea unitară şi echitabilă a principiilor stabilite prin legea 142/1998, a fost stabilită o modalitate de calcul prin care se determină numărul de zile pentru care se acordă tichete de masă în cazul salariaţilor a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore – în regim de tură .
f) Monitorizarea tichetelor pe suport electronic prin întocmirea de către angajatori şi emitenţi a unor situaţii centralizatoare care sunt prevazute în anexe.
g) Eliminarea prevederilor care limitau utilizarea tichetelor de masă la un număr de 2 tichete /zi în concordanţă cu modificările aduse prin Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă .
h) Întrucât schemele/aranjamentele de plată utilizate de unităţile emitente pentru realizarea tranzacţiilor cu tichete de masă pe suport electronic, oferă posibilităţi tehnice diferite pentru identificarea unităţilor de alimentaţie publică unde sunt utilizate suporturile electronice, nu este posibilă individualizarea expresă în textul actului normativ a unuia sau mai multor elemente de identificare, lăsându-se libertatea stabilirii acestora în contractele specifice sectorului tichetelor de masă încheiate între unităţile emitente şi unităţile de alimentaţie publică.
i) Stabilirea modalităţii de indexare a valorii nominale a unui tichet de masă, prin înmulţirea acestei valori cu indicele creşterii preţurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.

Documente anexate:
Proiect Hotărâre  – publicat în data de 24.11.2014
Nota de fundamentare

- Publicitate -