HG 1091/2014 – Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în 2015

8364

2014-12-11 – Publica in M.Of. nr. 902 din 11.12.2014

HOTĂRÂRE nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 5,781 lei/oră.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 6,225 lei/oră.

Art. 2.

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 1.

Art. 3.

(1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.

La data prevăzută la art. 1 alin. (1), Hotărârea Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se abrogă.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social, Aurelia Cristea

Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov

 

- Publicitate -

2 COMENTARII

 1. Buna ziua, sunt angajat contractual-bibliotecar -la o primarie comunala. Salariul meu de baza este de 954 lei.
  Incepand cu data de 1 iulie 2015 ar fi trebuit sa se majoreze la salariul minim garantat de 1050 lei?
  In astfel de situatie sunt si colegele mele-19 la numar -din cadrul institutiei. Trebuie sa cerem, sau ar fi trebuit sa se majoreze in mod automat?
  Art.2 din Hg-ul de mai sus spune clar,: Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 1.
  Astrept raspunsul Dvs.
  Cu eespect: E.Sandor.