Referitor la depunerea declaraţiilor informative 392A, 392B, 393 aferente anului 2014, Administratia Judeteana a Finantelor Publice ARGES a publicat o serie de precizări pentru informarea contribuabililor. Având în vedere că ORDINUL 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative nu a suferit modificări în cursul anului 2014, nu sunt modificări privind depunerea acestor formulare față de raportarea aferentă anului 2013, astfel cum rezultă și din precizările privind depunerea declaraţiilor informative 392A, 392B, publicate de ANAF în februarie 2014.

Redăm în continuare, comunicatul AJFP Argeș  privind depunerea declaraţiilor informative 392A, 392B, 393 aferente anului 2014:

→ Declaratie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …. – formularul 392 A

** se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2014 erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată este inferioară sumei de 220.000 lei.
** nu se depune acest formular dacă persoanele impozabile nu au desfăşurat livrări de bunuri şi prestări de servicii în anul de referință, în interiorul țării.
** se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie 2015 inclusiv

Declaraţia se completează potrivit prevederilor Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 93/21.01.2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative şi cuprinde următoarele :
a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 , precum şi suma taxei aferente;
b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum şi suma taxei aferente.

- publicitate -

→ Declaratie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul…. – formularul 392 B

** se completează de către persoanele impozabile care la data de 31 decembrie 2014 nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art.153 din Codul fiscal şi a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei. 
** nu se depune acest formular în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat în anul de referinţă livrări de bunuri şi prestări de servicii în interiorul ţării şi/sau achiziţii efectuate din ţară.
** se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie 2014 inclusiv.
Declaraţia se completează potrivit prevederilor Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 93/21.01.2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative şi cuprinde următoarele :
a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform  art. 153
b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 ;
c) suma totală şi taxa aferentă achiziţiilor de la persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 ;
d) suma totală a achiziţiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.

→ Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul … – formularul 393

** se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art.153 din Codul fiscal, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane. 
** se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie 2014 inclusiv.

Declaraţia se completează potrivit prevederilor Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 93/21.01.2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative şi cuprinde suma totală a veniturilor obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane cu locul de plecare din România.
Formularele se depun, în format electronic, la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat şi ştampilat, conform legii. Formularul se editează în două exemplare.

Conform art. 219 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură  fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare conform celor de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează  cu amendă :
– de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice
– de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoanele juridice

Temei legal : 
1. Art. 156^3 alin. (4), (5), (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completă rile ulterioare,
2. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 93/21.01.2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Sursa: COMUNICAT DE PRESA 45164/13.02.2015   A.J.F.P. ARGEŞ – Biroul de Comunicare si Servicii Interne