MFP: Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 – PROIECT OUG

38

Ministerul Finanţelor Publice a publicat online proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. Nota de fundamentare prezintă următoarele modificări:

1. La bugetul asigurărilor sociale de stat prin proiectul de act normativ se propune:
a) majorarea veniturilor curente ale sistemului public de pensii cu suma de 889,5 milioane lei şi diminuarea subvenţiei acordată de la bugetul de stat cu suma de 929,5 milioane lei;
Majorarea veniturilor se datorează noii prognoze macroeconomice şi evoluţiei încasărilor din contribuţii de asigurări sociale de stat.
b) diminuarea veniturilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu suma de 0,06 milioane lei.
c) diminuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu suma de 40 milioane lei se datorează în principal diminuării la titlul “Asistenţă socială” ca urmare a scăderii la 142,2 mii persoane a numărului mediu de pensionari plătiți pe primele 6 luni a.c. prin casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne față de 143,2 mii persoane avut în vedere la elaborarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, nr.187/2014.

2. La bugetul asigurărilor pentru şomaj prin proiectul de act normativ se propune:

a) diminuarea veniturilor sistemului asigurărilor pentru șomaj cu suma de 21,5 milioane lei prin diminuarea subvenției acordată de la bugetul de stat cu 144,3 milioane lei și majorarea veniturilor curente cu suma de 122,8 milioane lei.
b) diminuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj cu suma de 68,7 milioane lei, datorată:
– majorării cu suma de 50,1 milioane lei la titlul “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postadetare”
– diminuarea cu suma de 5 milioane lei la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” și cu suma de 113,8 milioane lei la titlul „Asistenţă socială”
Cheltuielile de la titlul “Asistenţă socială” se propun a fi diminuate ca urmare a scăderii numărului mediu de șomeri indemnizați pe primele 6 luni la 131,9 mii persoane, faţă de un număr mediu de șomeri indemnizați de 141,5 mii persoane avut în vedere la elaborarea bugetului pe anul 2015.
c) sistemul asigurărilor pentru șomaj va înregistra un excedent de 47,2 milioane lei.
d) majorarea veniturilor fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale cu suma de 8,2 milioane lei
e) majorarea cheltuielilor fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale cu suma de 13,8 milioane lei.
f) excedentul fondului de garantare se diminuează cu suma de 5,6 milioane lei.

Referinţe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă – publicat în data de 24.07.2015
Notă de fundamentare
Anexa 1
Anexa 1/01
Anexa 1/02
Anexa 1/03
Anexa 2

- Publicitate -