Modificări privind scutirea de impozit pentru salariile programatorilor

800

Angajaţii companiilor din României care dezvoltă programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum şi angajaţii persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii enumerate la art. 1 din ORDINUL COMUN privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator (nr. 217/4.172/1.348/835 publicat in 30.07.2015)

Restricția care prevedea că pot beneficia de această facilitate fiscală numai angajaţii companiilor care au înregistrat în anul precedent un venit anual de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 dolari SUA, pentru fiecare angajat ce beneficiază de facilitatea fiscală, se va elima, potrivit unui comunicat de presă publicat în decembrie 2016 de către Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.

De asemenea, domeniul de aplicabilitate al ordinului se va extinde şi la societățile care se înființează în cursul anului fiscal, pentru anul înființării și pentru anul fiscal următor, precum și la societățile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii, pentru anul în care s-a produs operațiunea de reorganizare.

Pentru simplificarea procedurilor administrative, ordinul va prevede posibilitatea ca angajatorul să păstreze documentele justificative în format electronic, cu condiția ca acestea să fie semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, acordat de un furnizor de servicii acreditat.

Ministerul mai precizează în comunicat că scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se aplică lunar, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire.

Proiectul de ordin nu a fost publicat pentru consultare publică. Modificările vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

- Publicitate -