Eliminarea obligației de a a ștampila documentele depuse la instituţii publice a fost reglementată prin OG 17/2015 și este în vigoare din 23 iulie 2015. Legea făcea referire numai la documentele depuse  (a se vedea comentariile CFNET oct. 2015).

Începând cu 30 iulie 2017, prin OUG 49/2007 a fost completată (clarificată) prevederea legală iniţială în sensul extinderii opţiunii şi la documente emise sau încheiate în relația cu instituțiile publice.

- Publicitate -

Astfel, aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice nu este obligatorie, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.

Mai mult, începând cu 30 iulie 2017, fapta de a solicita aplicarea ștampilei pe documente săvârșită de către persoana din cadrul unei instituții sau autorități publice, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acesteia.

Privind ştampilarea documentelor, OUG 49/2017, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 30 iunie 2017 și care aplica începând cu data de 30 iulie 2017, prevede:

Articolul VII
Articolul V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice.
2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
(1^1) Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum și entităților fără personalitate juridică aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârșită de către persoana din cadrul unei instituții sau autorități publice, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale.

Articolul VIII
Prevederile art. VII intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

- Publicitate -