(1) Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.
(2) Sunt asimilate unei achizitii intracomunitare cu plata urmatoarele:
a) utilizarea in Romania, de catre o persoana impozabila, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de alta persoana, in numele acesteia, din statul membru pe teritoriul caruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achizitionate, dobandite ori importate de catre aceasta, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, daca transportul sau expedierea acestor bunuri, in cazul in care ar fi fost efectuat din Romania in alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri in alt stat membru, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (10) si (11);
b) preluarea de catre fortele armatei romane, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil din cadrul fortelor armate, de bunuri pe care le-au dobandit in alt stat membru, care este parte a Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, si la a caror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel alt stat membru, in situatia in care importul bunurilor respective nu a putut beneficia de scutirea prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. g).
(3) Se considera, de asemenea, ca este efectuata cu plata achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare, daca ar fi fost realizata in Romania, ar fi fost tratata drept o livrare de bunuri efectuata cu plata.
(4) Este asimilata unei achizitii intracomunitare si achizitionarea de catre o persoana juridica neimpozabila a unor bunuri importate de acea persoana in Comunitate si transportate sau expediate intr-un alt stat membru decat cel in care s-a efectuat importul. Persoana juridica neimpozabila va beneficia de rambursarea taxei platite in Romania pentru importul bunurilor, daca dovedeste ca achizitia sa intracomunitara a fost supusa taxei in statul membru de destinatie a bunurilor expediate sau transportate.
(5) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot reglementa masuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (2) lit. a).

- publicitate -

10 COMENTARII

  1. […] Achizitii intracomunitare efectuate de „Grupul celor 3”: 1. Cine sunt membrii „Grupului celor 3”? 2. În ce conditii se aplica regulile specifice achizitiilor intracomunitare efectuate de un membru al ,,Grupului celor 3” în Romania? 3. Cand nu se datoreaza TVA în Romania pentru o astfel de achizitie intracomunitara? 4. Exista situatii în care se datoreaza TVA în Romania pentru o astfel de achizitie intracomunitara? 5. Ce se întampla daca un membru al ,,Grupului celor 3” depaseste plafonul sau daca opteaza pentru taxarea achizitiilor sale intracomunitare în Romania? 6. Care sunt obligatiile de raportare pentru aceste achizitii intracomunitare? 7. Achizitii intracomunitare versus vanzari la distanta […]

  2. […] Achizitii intracomunitare de bunuri în România: – art. 130^1 1. Ce este o achizitie intracomunitara de bunuri? 2. Unde se considera ca are loc o achizitie intracomunitara? 3. În ce conditii este o achizitie intracomunitara impozabila în Romania? 4. În ce conditii o achizitie intracomunitara este neimpozabila în Romania? 5. Se aplica vreo scutire pentru achizitiile intracomunitare de bunuri efectuate în Romania? 6. Care sunt obligatiile de raportare ale cumparatorului din Romania pentru achizitiile intracomunitare taxabile? […]

  3. Instructiunile de aplicare referite la alin. (5) sunt aprobate prin ORDIN nr. 1.823 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie

  4. Instructiunile de aplicare la acest articol referite la alin. (5) sunt aprobate prin ORDINUL nr. 2.221 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate, prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale