Veniturile din investiții cuprind veniturile din dividende și din dobânzi, câștigurile din tranzacționarea titlurilor de valoare și aurului financiar și veniturile din lichidarea unei persoane juridice. Definirea veniturilor din investiții este prevăzută la art. 91 din Codul Fiscal (LEGEA 227/2015).

Impozitul pe veniturile din investiţii 2018

În anul 2018, cotele de impozitare pentru veniturile din investiţii sunt:

  • 5% pentru veniturile din dividende [art. 97 (7) din Codul fiscal 2018],
  • 5% pentru câștigurile obţinute din investiţii în fonduri mutuale, alte organisme de plasament colectiv [art. 97 (7) din Codul fiscal 2018],
  • 10% pentru veniturile din dobânzi, câștigurile din tranzacționarea titlurilor de valoare și aurului financiar și veniturile din lichidarea unei persoane juridice [art. 64 din Codul fiscal 2018].

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile din investiţii 2018

Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10%.

Începând cu 1 ianuarie 2018, persoanele fizice care obțin venituri din investiții (dividende, dobânzi, tranzacționarea titlurilor de valoare, etc) vor datorata contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) dacă venitul anual cumulat realizat este mai mare decât plafonul de 12 salarii de bază minime brute pe țară.

Pentru plafon, în venitul anual cumulat realizat se includ venitul/câștigul din investiții, venitul net din activități independente, venitul brut din asocierea cu o persoană juridică, venitul net/norma de venit din cedarea folosinței bunurilor și din activități agricole, silvicultură și piscicultură și venituri brut/impozabil din alte surse.
Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin însumarea veniturilor anuale realizate în anul fiscal precedent.

Salariul minim luat în calcul pentru plafon este salariul minim “în vigoare in luna pentru care se datorează contributia “ [art. 170 (1) din Codul Fiscal 2018]. Potrivit Hotărârii de Guvern 846/2017, salariul minim brut pe economie s-a majorat la 1.900 de lei pe lună, de la 1 ianuarie 2018.

Exemplu:
Dacă în anul 2017, au fost obţinute venituri nete din chirii de 10.000 lei, din dobânzi de 900 lei şi din dividende de 12.000 lei, atunci venitul anual cumulat realizat pentru stabilirea încadrării în 2018 în plafon este de 22.900 lei.
Plafonul pentru veniturile din 2018, plafon care trebuie verificat, este de 12 x 1.900 lei = 22.800 lei. Prin urmare, se datorează pentru aceste venituri CASS de 2.280 lei /an (10% din 22.800 lei).

Foto Dose Media / Unsplash