DECIZIA nr. 3/2006 din 5 iulie 2006 privind desemnarea un singur sediu permanent pentru a reprezenta in scopuri de taxa pe valoarea adaugata toate sediile permanente ale aceleiasi persoane juridice nerezidente
EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA
——————————————————————————–
Art. 8 si art. 151* alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 55 din normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare:
In scopuri de taxa pe valoarea adaugata, daca o persoana juridica nerezidenta desfasoara in Romania activitati care genereaza unul sau mai multe sedii permanente, conform art. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta poate sa inregistreze ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute de lege, numai sediul permanent desemnat in acest scop de catre persoana juridica nerezidenta, care va indeplini toate obligatiile privind taxa pe valoarea adaugata ale sediilor permanente din Romania ale respectivei persoane juridice nerezidente. Decizia de a desemna un singur sediu permanent pentru a reprezenta in scopuri de taxa pe valoarea adaugata toate sediile permanente ale aceleiasi persoane juridice nerezidente se comunica tuturor organelor fiscale in raza carora isi desfasoara activitatea sediile permanente.
——-

* Nota: prevederile art. 151 alin. (2) au fost preluate in art. 150 alin. (2)

- publicitate -