Impozitele pe veniturilor persoanelor fizice sunt reglementate in Titlul III „Impozitul pe venit” din CF. In cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, sunt impozabile toate veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei. (art.40 alin.(1) lit.a))

Potrivit art. 40 si art.90, persoanele fizice care obtin venituri din Romania si din strainatate:
– datoreaza impozit pentru aceste veniturile, impozit care se stabileste in functie de natura fiecarui venit.
– au obligatia legala sa declare aceste venituri realizate pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului, prin depunerea formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate” sau formularului 201 „Declaratie privind veniturile din strainatate”.

Din interpretarea prevederilor art. 65 alin.(1) lit.d) , si potrivit opiniei ANAF postate pe anaf.mfinante.ro, veniturile obtinute de persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, ca urmare a tranzactiilor de tip FOREX, se incadreaza in categoria veniturilor din investitii. Natura de venit reglementata de capitolul V al titlului III.

Art. 67 alin. (3) lit. c) prevede modul de calculare, retinere si impozitare al castigului din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, precum si obligatia intermediarilor sau altor platitori de venituri, dupa caz, de a aplica acest articol. in Normele de aplicare ale Codului Fiscal (aprobate prin HG 44/2004), nu sunt date precizari pentru aplicarea lit. c) a alin. (3) la art. 67.

Tinand cont de prevederile aplicabile si de specificul tranzactiilor FOREX, se pot identifica 2 situatii care trebuie discutate si prezentate:

situatia 1 – contul este deschis la un intermedir-broker persoana juridica romana
situatia 2 – modalitatea de impunere daca brokerul nu este rezident in Romania

situatia 1.

Referitor la impozitul datorat pentru castigul din tranzactii FOREX, brokerul roman Vanguard, raspunde clientilor potentiali: La sfarsitul fiecarui an calendaristic, Vanguard va pune la dispozitia fiecarui client situatia neta a castigurilor/pierderilor din tranzactiile efectuate prin serviciul StartradeXT. Datele din aceste situatii vor fi preluate de client in completarea Declaratiei speciale de venit, pe care clientul o va depune la Administratia financiara din Romania si in baza careia i se va determina impozitul de plata.

Borkerul roman este obligat de art. 66 alin. (7) sa transmita catre client aceste date pana la sfarsitul lunii februarie a anului urmator. Alineatul cuprinde urmatoarele prevederi:

(7) Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni, in momentul incheierii operatiunii si evidentierii in contul clientului. Castigul net anual se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv din astfel de operatiuni.

Castigul net anual se calculeaza pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusa conform prevederilor art. 83. Pentru tranzactiile din anul fiscal, fiecare intermediar sau platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:
a) calcularea castigului anual/pierderii anuale pentru tranzactiile efectuate in cursul anului pentru fiecare contribuabil;
b) transmiterea informatiilor privind castigul anual/pierderea anuala, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata, in forma scrisa catre acesta, pana la data de 28 februarie a anului urmator celui pentru care se face calculul.

Potrivit art. 67 alin. (3) lit.c), castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cota de 1% la fiecare tranzactie, impozitul retinut constituind plata anticipata in contul impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz. Impozitul calculat si retinut, reprezentand plata anticipata, se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Cu alte cuvinte, brokerul roman are obligatia calcularii si retinerii unui procent de 1% din venitul realizat pe fiecare contract FOREX, si virarii la stat in numele clientului cu titlul de impozit anticipat. Temenul este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare retinerii.

Lit. c) mai prevede: Pentru tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat, pe baza careia organul fiscal stabileste impozitul anual datorat, respectiv impozitul anual pe care contribuabilul il are de recuperat, si emite o decizie de impunere anuala, luandu-se in calcul si impozitul retinut la sursa, reprezentand plata anticipata. Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent, prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului net anual al fiecarui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (7);

Diferentele de impozit ramase de achitat, conform deciziei de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie, privind colectarea creantelor bugetare.

Art. 67 mai precizeaza: (6) Pierderile rezultate din operatiuni de vanzare/cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor mobiliare, inregistrate in cursul anului fiscal, se compenseaza la sfarsitul anului fiscal cu castigurile de aceeasi natura realizate in cursul anului respectiv. Daca in urma acestei compensari rezulta o pierdere anuala, aceasta nu se reporteaza.
(7) Impozitul anual de recuperat, prevazut la alin. (3) lit. a) si c), se stabileste de organul fiscal competent ca diferenta intre impozitul reprezentand plati anticipate efectuate in cursul anului si impozitul anual datorat. Organul fiscal va restitui contribuabilului sumele datorate, in termenul si conditiile stabilite de lege.

Rezumat obligatii fiscale:

1. Cota de impozit: 16%
2. Baza impozabila: castigul net anual determinat ca diferenta dintre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv.
3. Obligatii fiscale ale intermediarului-broker

 • retinerea unui procent de 1% din venitul pe fiecare tranzactie. Termen: permanent
 • virarea la stat cu titlul de plata anticipata a sumelor retinute. Termen: 25 a lunii urmatoare
 • calcularea castigului/pierderii nete si transmiterea catre investitor a situatiei nete. Termen: 28 februarie a anului urmator
 • completarea si depunerea Formularului 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”. Termen: ultima zi a lunii februarie a anului urmator (art. 93 alin. (3) lit. c))

4. Obligatii fiscale ale investitorului-trader

 • completarea Formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate” pe baza documentelor transmise de broker
 • depunerea Formularului si a documentelor justificative la organul fiscal. Termen: 15 mai a anului urmator
 • plata/recuperarea diferentei de impozit stabilite si comunicate de organul fiscal prin Decizia de impunere (Formular 250). Termen: 60 de zile de la comunicare

5. Alte informatii:

 • pierderea anuala nu se reporteaza

situatia 2

In situatia in care intermediarul nu este persoana juridica romana, acesta nu are nici o obligatie fiscala in Romania (de calculare, retinere, virare, declarare sau informare a clientului). Prin urmare, nu se va mai plati impozit in avans cu titlul de plati anticipate in contul impozitului anul datorat, si brokerul nu va determina si informa clientul cu privire la situatia neta anuala.

Traderul, rezident in Romania, are aceleasi obligatii, in plus are obligatia calcularii si stabilirii castigului/pierderii nete pe baza istoricului de tranzactionare furnizat de broker/platforma de tranzactionare.

Rezumat obligatii fiscale:

1. Cota de impozit: 16%
2. Baza impozabila: castigul net anual determinat ca diferenta dintre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv.
3. Obligatii fiscale ale intermediarului-broker

4. Obligatii fiscale ale investitorului-trader

 • calcularea castigului/pierderii nete.
 • completarea Formularului 201 „Declaratie privind veniturile din strainatate” pe baza istoricului de tranzactionare/alte documente
 • depunerea Formularului si a unor documente justificative la organul fiscal (ex: print din contul de tranzactionare). Termen: 15 mai a anului urmator
 • plata impozitului stabilit si comunicat de organul fiscal prin Decizia de impunere (Formular 251). Termen: 60 de zile de la comunicare
- Publicitate -

1 COMENTARIU