2011-02-08 – Continuat prin OpANAF nr. 233/2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 101 din 08.02.2011 (utilizat pentru definitivarea impozitului anual aferent veniturilor realizate de persoanele fizice incepand cu data de 1 ianuarie 2010)
2009-01-05 – Modificat implicit de OpANAF nr. 1815/2008 din 29 decembrie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Elemente de noutate:
– se modifica Formularul 200 (.pdf) „Declaraţie privind veniturile realizate” si Formularul 250 (.pdf) „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice” (noile formulare se utilizeaza pentru declararea impozitului anual aferent veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2008), prin includerea unei rubrici speciale pentru declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere, calificate în categoria venituri din activitati independente si stabilirea impozitului anual datorat;
– emiterea deciziilor de impunere anuala pana la data de 15 septembrie a anului urmator celui pentru care se face impunerea;
– suspendarea obligatiilor declarative pentru persoanele fizice, precum si intermediarii sau alti platitori de venit in cazul castigurilor din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate in perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009 inclusiv.
2008-01-01 – Aplicabile pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit incepand cu 01 ianuarie 2008. In continuare la OMFP nr. 185/2007.
2007-12-21 – Versiune initiala via mfinante.ro: pdf
2007-12-21  – Publicat in MOf. 878 din 21 decembrie 2007

ORDINUL nr. 2371/2007 din 12 decembrie 2007 al ministrului economiei si finanţelor pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Se aproba modelul si instructiunile de completare pentru urmatoarelor formulare:
Formular 200 „Declaratie privind veniturile realizate”, cod 14.13.01.13;
Formular 201 „Declaratie privind veniturile din străinătate”, cod 14.13.01.13/7;
Formular 204 „Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica”, cod 14.13.01.13/2i;
Formular 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”,
cod 14.13.01.13/I;
Formular 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate
pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13;
Formular 250 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a;
Formular 251 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a.
Formular 220 „Declaratie privind venitul estimat”, cod 14.13.01.13/3p;
Formular 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole – impunere pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9;
Formular 222 „Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in
Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate”, cod 14.13.01.13/5i;
Formular 223 „Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice”, cod 4.13.01.13/1i;
Formular 224 „Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania și de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania”, cod 14.13.01.13/5;
Formular 260 „Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit”, cod 14.13.02.13/3a.

- publicitate -

4 COMENTARII