2009 – continuat de OMEF 3687/2008
2008 – in vigoare 01 iulie 2008 – 31 decembrie 2008
2008 – in continuare la OMEF 2463/2007
2008 – Publicat in MOf. nr. 478 din 27 iunie 2008

ORDINUL nr. 1984/2008 din 26 iunie 2008 privind nivelul accizei minime pentru tigarete

In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere prevederile art. 177 alin. (1^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei şi finantelor emite urmatorul ordin:

ART. 1
Nivelul accizei minime pentru tigarete in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2008 inclusiv este de 45,50 euro/1.000 tigarete, respectiv de 152,72 lei/1.000 ţigarete.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

- publicitate -

p. Ministrul economiei si finantelor, Catalin Doica, secretar de stat
Bucuresti, 26 iunie 2008.
Nr. 1.984.

2 COMENTARII