HOTARAREA nr. 1347/2010 din 23 Decembrie 2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2011
2011-01-01 – Data intrarii in vigoare 1 ianuarie 2011
2011-01-01 – In continuare la HG nr. 956/2009 din 19 august 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010
2010-12-29 – Versiune Monitorul Oficial: HG-1347-2010-Nivelurile-impozitului-pe-mijloacele-de-transport-2011
2010-12-29 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 887 din 29 Decembrie 2010

HOTARAREA nr. 1347/2010 din 23 Decembrie 2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II alin. (3) din Legea nr. 188/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. — Se aproba nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile in anul fiscal 2011, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. — Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor si infrastructurii, Anca Daniela Boagiu
Ministrul administratiei si internelor, Constantin-Traian Igas
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 23 decembrie 2010.
Nr. 1.347.

ANEXA
1. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile in anul fiscal 2011

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I Vehicule cu două axe        
  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 0 133
  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 133 367
  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 367 517
  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 517 1.169
  5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 517 1.169
II Vehicule cu 3 axe        
  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 133 231
  2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 231 474
  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 474 615
  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 615 947
  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 947 1.472
  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 947 1.472
  7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 947 1.472
III Vehicule cu 4 axe        
  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 615 623
  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 623 973
  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 973 1.545
  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 1.545 2.291
  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291
  6 Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291

2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile in anul fiscal 2011

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I Vehicule cu 2 + 1 axe        
  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0
  2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0
  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 0 60
  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 60 137
  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 137 320
  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 320 414
  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 414 747
  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 747 1.310
  9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 747 1.310
II Vehicule cu 2 + 2 axe        
  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 128 299
  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 299 491
  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 491 721
  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 721 871
  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 871 1.429
  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 1.429 1.984
  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
  9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
  Vehicule cu 2 + 3 axe        
  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197 1.579 2.197
  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986
  3 Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986
IV Vehicule cu 3 + 2 axe        
  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 1.395 1.937
  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 1.937 2.679
  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963
  4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963
V Vehicule cu 3 + 3 axe        
  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 794 960
  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 960 1.434
  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283
  4 Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283
- Publicitate -

2 COMENTARII