ORDINUL nr. 1752/2005 din 17 noiembrie 2005 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
2010-01-01 – Abrogat de OMFP nr. 3055/2009 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (OMFP 3055/2009)

2009-01-12 – MFP: Ghid aplicare OMFP 1752/2005 reglementari contabile
2008-01-14 – Versiune consolidata: OMFP-1752-2005-reglementari-contabile-Vconsolidata-14-01-2008.pdf
2007 – Modificat de: OMEF nr. 2374/2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (dispune republicarea)
2006 – Modificat de: OMFP nr. 2001/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
2005 – Modifica pe: OMFP nr. 1775/2004 privind unele reglementari in domeniul contabilitatii (abroga art.2)
2005 – Modifica pe: OMFP nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv ( abroga pct.44 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv)
2005 – Abroga pe: OMFP nr. 772/2000, OMFP nr. 94/2001 (totodata, abroga: OMFP nr. 1879/2001, OMFP nr. 990/2002, OMFP nr. 705/2003), OMFP nr. 1988/2001, OMFP nr. 306/2002, OMFP nr. 1827/2003.
2005 – Publicare anexa in: MOf. nr. 1080bis/30-11-2005
2005 – Publicare in: MOf. nr. 1080/30-11-2005 text via cdep.ro

- Publicitate -

13 COMENTARII

  1. ORDINUL nr. 3512/2008 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile

    OMEF 3512/2008 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2009.

    OMEF 3512/2008 abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 si 23 bis din 7 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului ordin.