2007 – Publicare in MOf. nr. 899/28 decembrie 2007
2007 – Promulgata prin: DECRETUL nr. 1148/2007
2007 – Aproba cu modificari: OUG nr. 110/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (modifica art. I pct.6; introduce pct. 11 la art.I)
2008 – Modifica: LEGEA nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aproba cu modificari OUG nr. 110/2006 si modifica art. 77^1 alin. (4), art.214^1 alin.(2))


LEGEA nr. 372/2007 din 28 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.028 din 27 decembrie 2006, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un punct nou, pct.11, cu urmatorul cuprins:
„11.- La articolul 77^1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Impozitul prevazut la alin.(1) si (3) se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale. În cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiza, cu exceptia tranzactiilor incheiate intre rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv, precum si intre soti, caz in care impozitul se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate.”

- publicitate -

2. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 214^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Intra sub incidenta taxei speciale si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone, inclusiv cele destinate transportului de persoane cu un numar de peste 8 locuri pe scaune inafara conducatorului auto, cu exceptia autovehiculelor speciale destinate lucrarilor de drumuri, de salubrizare, pentru industria petrolului, a macaralelor, precum si a autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, politie, jandarmerie, politie de frontiera, de serviciile de ambulanta, medicina si pompieri. Nivelul taxei speciale este prevazut in anexa nr.4.1, care face parte integranta din prezentul titlu.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art.75 si ale art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR Bogdan Olteanu
PRESEDINTELE SENATULUI Nicolae Vacaroiu

1 COMENTARIU