ACTUALIZARE: OG 28/2013 – Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Miercuri, 14 august 2013, MFP a publicat pe mfinante.ro, secțiunea transparență decizională, proiectul de Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Prin proiectul de OG, se propune modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

MFP precizează în nota de fundamentare că promovarea acestui act normativ este determinată de:
– necesitatea reglementării cadrului legal care să permită contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole să achite impozitul şi contribuţiile aferente acestor venituri la organul fiscal al unităţii administrativ-teritoriale din localitatea în care aceştia îşi au domiciliul fiscal.
– necesitatea efectuării unor corelări tehnice ca urmare a modificărilor legislative intervenite prin intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

În nota de fundamentare, sunt enumerate următoarele măsuri/modificări:

- publicitate -

I. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Crearea cadrului legal care să permită contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole să achite impozitul şi contribuţiile aferente acestor venituri la organul fiscal din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care aceştia îşi au domiciliul fiscal. Această posibilitate vizează situaţia în care în localitate nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi are ca scop diminuarea cheltuielilor de conformare pe care trebuie să le suporte contribuabilul pentru a-şi îndeplini obligaţiile de plată. Se evită, astfel, deplasarea contribuabililor în cauză pe distanţe foarte mari pâna la unitaţile administratiilor finanţelor publice la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole.

II. Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
A. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”
Pentru a rezulta cu claritate că taxarea inversă se aplică şi în situaţia tranzacţiilor realizate pe Piaţa pentru Ziua Următoare şi pe Piaţa Intrazilnică de energie electrică, se impune menţionarea distinctă a fiecărei categorii de comercianţi persoane impozabile care vor intra sub incidenţa acestei măsuri.

B. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
Introducerea şi a motoarelor cu capacitate de peste 100 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement în sfera de aplicare a accizelor nearmonizate având în vedere faptul că motoarele navelor nu sunt întotdeauna integrate ambarcaţiunilor. Astfel, prin taxarea acestor motoare se asigură atingerea scopului urmărit prin introducerea acestor taxe de consum.

Urmare a extinderii sferei de aplicare a accizelor nearmonizate pentru o serie de produse de lux, se impune efectuarea următoarelor corelări tehnice:
• introducerea persoanelor fizice în categoria plătitorilor de accize în cazul vehiculelor şi a motoarelor cu capacitate de peste 100 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement;
• asigurarea cadrului legal care permite restituirea accizelor şi pentru produsele nou introduse în sfera de aplicare a accizelor nearmonizate;
• definirea momentului exigibilităţii accizelor pentru produsele nou introduse în sfera de aplicare a accizelor nearmonizate;
• stabilirea termenului de plată a accizelor pentru produsele nou introduse în sfera de aplicare a accizelor nearmonizate.

Referințe anexate:
Proiect Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
Notă de fundamentare 

2 COMENTARII