Miercuri, 19 martie 2014, MFP a publicat în secțiunea transparență decizională proiectul de LEGE pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Proiectul este o nouă versiune a proiectului de act normativ publicat în luna februarie.

Potrivit Notei de fundamentare,  proiect de lege vizează în principal următoarele aspecte referitoare la operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar:

  • extinderea limitării plăţilor în numerar şi la alţi operatori economici decât persoane juridice, cum sunt: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică   la plafonul zilnic maxim de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 de lei/zi.
  • limitarea încasărilor şi plăţilor zilnice în numerar la 5.000 lei/persoană  în cazul:
  • – operaţiunilor de plăţi în numerar efectuate de operatorii economici către persoane fizice, reprezentând plata contravalorii unor livrări de bunuri, sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi  restituirile de împrumuturi sau alte finantari;
  • – operaţiunilor de încasare în numerar efectuate de  operatorii economici de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe sau alte drepturi, acordarea de împrumuturi sau alte finanţări;
  • limitarea operaţiunilor de încasare în numerar efectuate de operatorii economici de la persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii la plafonul zilnic de 10.000 lei/persoană
  • limitarea încasărilor şi plăţilor în numerar efectuate între persoane fizice, prin instituirea unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie.
  • stabilirea sancţiunilor aplicabile celor care depăşesc plafoanele, respectiv aplicarea de amenzi în cuantum de 25% din sumele plătite/încasate care depăşesc plafoanele. Sancţiunile propuse au drept scop anularea impactului negativ asupra bugetului de stat datorat pierderilor cauzate de rambursările de TVA efectuate către persoane care au făcut plăţi în numerar, şi-au dedus TVA, dar în amonte se constată că furnizorii care trebuiau să plătească TVA la buget au dispărut;
  • abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996, având în vedere că actualul context economic diferă semnificativ de cel existent la momentul publicării acestei ordonanţe.

Referitor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, se propune plafonarea comisionului interbancar la 0,2% sau 0,3%.

Referințe anexate:
Proiect Lege – publicat în data de 19.03.2014
Expunere de motive
Comunicat MFP

- publicitate -

2 COMENTARII

  1. […] 2016-04-12 – Data intrării în vigoare a Cap. II Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 2015-05-12 – Data abrogării Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare 2015-05-09 – Data intrării în vigoare a Cap. I Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar 2015-04-09 – Publicata in M.Of. nr. 242 din 09.04.2015 – Proces legislativ 2014-03-19 – Proiect, Expunere de motive […]