Articolul 52
Locul prestarii urmatoarelor servicii este locul unde serviciile sunt efectiv prestate:
(a) activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau activitati similare, inclusiv activitatile organizatorilor de astfel de activitati, si, dupa caz, servicii auxiliare;
(b) activitati auxiliare transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si activitati similare;
(c) evaluari ale bunurilor mobile corporale sau lucrari efectuate asupra acestor bunuri.
Articolul 53
Prin derogare de la articolul 52 litera (b), locul prestarii de servicii care implica activitati auxiliare transportului intracomunitar de bunuri, efectuate pentru clienti identificati in scopuri de TVA intr-un alt stat membru decat cel pe al carui teritoriu sunt desfasurate efectiv activitatile, este considerat a fi situat pe teritoriul statului membru care a emis clientului numarul de identificare in scopuri de TVA sub care i-a fost prestat serviciul.
Articolul 54
Locul prestarii de servicii de catre un intermediar, care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand intermediarul participa la prestarea de servicii constand din activitati auxiliare transportului intracomunitar de bunuri este locul unde sunt desfasurate efectiv activitatile auxiliare.
Cu toate acestea, atunci cand clientul serviciilor prestate de intermediar este identificat in scopuri de TVA in alt stat membru decat cel pe al carui teritoriu sunt desfasurate efectiv activitatile auxiliare, locul prestarii de servicii de catre intermediar este considerat a fi situat pe teritoriul statului membru care a emis clientului numarul de identificare in scopuri de TVA sub care i-a fost prestat serviciul.
Articolul 55
Prin derogare de la articolul 52 litera (c), locul prestarii de servicii care implica evaluari ale bunurilor mobile corporale sau lucrari asupra acestor bunuri, efectuate pentru clienti identificati in scopuri de TVA intr-un alt stat membru decat cel pe al carui teritoriu sunt prestate efectiv serviciile, este considerat a fi situat pe teritoriul statului membru care a emis clientului numarul de identificare in scopuri de TVA sub care i-a fost prestat serviciul.
Derogarea prevazuta la primul paragraf se aplica doar atunci cand bunurile sunt expediate sau transportate din statul membru in care serviciile au fost prestate efectiv.

- Publicitate -