-3.7 C
București
AcasăCapitolul 3 Locul prestarii de serviciiSectiunea 2 Dispozitii speciale

Sectiunea 2 Dispozitii speciale

CAP. 3 Locul prestarii de servicii Sectiunea 2 Dispozitii speciale Subsectiunea 1 Prestarea de servicii de catre intermediari

Articolul 44 Locul prestarii de servicii de catre un intermediar care actioneaza in numele si in contul altei persoane, alta decat cele prevazute la articolele 50 si 54 si la articolul 56 alineatul (1), este locul in care este efectuata tranzactia principala in conformitate cu...

CAP. 3 Locul prestarii de servicii Sectiunea 2 Dispozitii speciale Subsectiunea 2 Prestarea de servicii legate de bunuri imobile

Articolul 45 Locul prestarii de servicii in legatura cu bunuri imobile, inclusiv serviciile agentilor si expertilor imobiliari, si serviciile de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti sau de societatile care asigura supravegherea pe santier este locul unde este situat...

CAP. 3 Locul prestarii de servicii Sectiunea 2 Dispozitii speciale Subsectiunea 3 Prestarea de servicii de transport

Articolul 46 Locul prestarii de servicii de transport altele decat transportul intracomunitar de bunuri este locul unde are loc transportul, in functie de distantele parcurse. Articolul 47 Locul prestarii de servicii de transport intracomunitar de bunuri este locul de plecare al transportului. Cu toate acestea, in cazul in...

CAP. 3 Locul prestarii de servicii Sectiunea 2 Dispozitii speciale Subsectiunea 4 Prestarea de servicii culturale si similare, servicii auxiliare transportului sau servicii in...

Articolul 52 Locul prestarii urmatoarelor servicii este locul unde serviciile sunt efectiv prestate: (a) activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau activitati similare, inclusiv activitatile organizatorilor de astfel de activitati, si, dupa caz, servicii auxiliare; (b) activitati auxiliare transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si activitati...

CAP. 3 Locul prestarii de servicii Sectiunea 2 Dispozitii speciale Subsectiunea 5 Prestarea de servicii diverse

Articolul 56 (1) Locul prestarii urmatoarelor servicii unor clienti stabiliti in afara Comunitatii sau unor persoane impozabile stabilite in Comunitate, dar intr-o tara diferita de cea a prestatorului este locul unde clientul si-a stabilit sediul activitatii sale economice sau locul unde are un sediu comercial...

CAP. 3 Locul prestarii de servicii Sectiunea 2 Dispozitii speciale Subsectiunea 6 Criteriul utilizarii si exploatarii efective

Articolul 58 Pentru a evita dubla impozitare, neimpozitarea sau denaturarea concurentei, statele membre pot considera, in ceea ce priveste prestarea de servicii prevazute la articolul 56 alineatul (1) si inchirierea de mijloace de transport: (a) locul prestarii tuturor serviciilor respective sau a unora dintre ele, in...