AC15-2 Momentul exigibilitatii accizei intervine:
a) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul receptionarii acestora;
b) pentru produsele importate, la data inregistrarii declaratiei vamale de import. AC15-2
AC15-2 (1) Momentul exigibilitatii accizei intervine:
a) pentru produsele din productia interna, la data efectuarii livrarii, la data acordarii produselor ca dividende sau ca plata in natura, la data la care au fost consumate pentru reclama si publicitate si, respectiv, la data instrainarii ori utilizarii in oricare alt scop decat comercializarea;
b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul receptionarii acestora;
c) pentru produsele importate, la data inregistrarii declaratiei vamale de import.
(2) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. i), momentul exigibilitatii accizei intervine cu ocazia primei inmatriculari in Romania.
(3) In cazul persoanelor fizice care achizitioneaza produse de natura celor prevazute la art. 207 lit. h), exigibilitatea ia nastere la momentul inregistrarii la autoritatile competente, potrivit legii.
AC8-3 (4) În cazul produselor provenite din operatiuni de import efectuate de un importator care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru, acesta are obligatia de a depune la autoritatea vamala declaratia de import pentru TVA si accize. Exigibilitatea accizei intervine la data inregistrarii declaratiei de import pentru TVA si accize. AC8-3
AC15-2

- Publicitate -

3 COMENTARII