Modificarea unor prevederi privind zilieri (proiect Lege)

52

ACTUALIZARE: LEGEA 277/2013 – Modificarea şi completarea LEGII 52/2011 – Angajarea zilierilor, exercitarea de activități ocazionale de către zilieri

În sedința de Guvern din 14 august 2013, a fost aprobat PROIECTUL DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Potrivit comunicatului de presa publicat pe gov.ro, proiectul de Lege aprobat de Guvern are în vedere următoarele modificări principale:
• Se extinde aria termenului: ”beneficiar de lucrări”, astfel că forţa de muncă în regim ziler să poată fi utilizată, pe lângă persoanele juridice şi de persoana fizică autorizată, întreprinderea familială şi întreprinzătorul persoană fizică, titular al întreprinderii individuale;
• Se defineşte ”caracterul ocazional” al activităţilor necalificate;
• Veniturile realizate din activităţi necalificate cu caracter ocazional nu se iau în considerare la menţinerea dreptului de ajutor social;
• Copiii cu vârsta cuprinsă între 15 -16 ani au posibilitatea de a presta activităţi necalificate cu caracter ocazional, numai cu încuviinţarea părinţilor sau reprezentanţilor legali şi numai pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică;
• Valoarea minimă a cuantumului renumeraţiei brute orare nu poate fi sub nivelul valorii/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat (conform HG nr. 23/2013 este de 4,74 lei/oră începând cu 1 iulie 2013);
• Se introduc sancţiuni contravenţionale pentru beneficiarul care angajează zilieri în alte activităţi faţă de cele prevăzute expres în lege sau care angajează zilieri în beneficiul unui terţ.

În luna mai 2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a lansat in dezbatere publica un proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Referințe anexate:
proiect Lege – mai 2013

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] LEGE nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 2013-11-01 – Data de intrare in vigoare 1 noiembrie 2013 2013-10-29 – Publicata in M.Of. nr. 661 din 29.10.2013 2013-08-16 – Proiect, procedura legislativă […]