HG 871/2013 – Salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată – 2014

8206

HG 871/2013 – Salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 2014
2013-11-15 – Publicata in M.Of. nr. 703 din 15.11.2013

HOTĂRÂRE nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

Art. 2

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 1.

Art. 3

(1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4

La data prevăzută la art. 1 alin. (1), Hotărârea Guvernului nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, se abrogă.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu
Ministrul delegat pentru dialog social, Adriana Doina Pană
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu
p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

- Publicitate -

5 COMENTARII

  1. am intalnit o salarizare de felul urmator: o luna calendaristica din an poate avea 160,168,176 sau 184 ore lucratoare , rezulta 4 tarife orare: 5,62 ; 5,35 ; 5,11 ; 4,89 lei in functie de cate ore are luna in curs( pt.luna iulie : 900/184=4,89 lei/ora).Primele 2 tarife orare respecta art.1 dar ultimile 2 incalca art.1 . Facand media celor 4 tarife orare rezulta un tarif orar de 5,24 lei cae la fel incalca art 1.E corecta aceasta salarizare?