MFP: Comunicarea prin mijloace electronice | Proiect ORDIN

168

Ministerul Finantelor Publice MFP a lansat în dezbatere publică, publicând pe mfinante.ro, proiectul de Ordin privind comunicarea prin mijloace electronice.

Potrivit  art. 44 din OG 92/2003 (modificată prin OUG 40/2014) – Codul de procedură fiscală,  în cazul actelor administrative fiscale emise de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

De asemenea, capitolul V din titlul III Codul de procedura fiscala, cuprinde articolele 711 şi 712, referitoare la transmiterea cererilor de către contribuabili prin mijloace electronice de transmitere la distanţă precum şi la identificarea contribuabililor în mediul electronic.

Astfel, persoanele fizice, se vor putea identifica electronic prin certificate digitale calificate sau credenţiale de tip nume/parolă însoţite de liste de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive.

În scopul implementării măsurilor aprobate reglementările legale mai sus menţionate, stabilesc că:

a) procedura de transmitere a cererilor, înscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice

b) dispozitivele prin care persoanele fizice se pot identifica în mediul electronic se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Potrivit Referatului de aprobare,  prin proiectul de ordin se propun următoarelor:

  • reguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice.
  • dispozitivele de identificare electronică a persoanelor fizice în mediul electronic. Astfel, identificarea persoanelor fizice în mediul electronic urmează să se realizeze prin:
    • certificate digitale calificate eliberate de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001;
    • credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă.
  • reguli privind utilizarea serviciului „Spaţiul privat virtual”. Acest serviciu constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unui spaţiu de stocare, securizat, aflat pe serverele Ministerului Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoana fizică în legătură cu situaţia fiscală proprie a acesteia.
  • în cazul comunicării prin „Spaţiul privat virtual” a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal în executarea legii, precum şi a documentelor sau actelor emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziţia persoanei fizice a documentului în „Spaţiul privat virtual”. De subliniat, că în situaţia în care persoana fizică renunţă la „Spaţiul privat virtual” documentele mai sus menţionate se consideră, de asemenea, comunicate în termen de 15 zile, întrucât persoana fizică îşi păstrează dreptul de acces la „Spaţiul privat virtual” pentru o perioadă de 15 zile de la renunţare. Totodată de la data renunţării persoana fizică nu mai poate transmite noi documente iar organul fiscal nu mai poate pune la dispoziţia persoanei fizice noi documente.
  • reguli privind utilizarea serviciului „Buletinul informativ fiscal”. Acest serviciu constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unor informaţii publice cu caracter fiscal, în scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prevederile referitoare la dispozitivele de identificare electronică a persoanelor fizice în mediul electronic precum şi utilizarea serviciului „Spaţiul privat virtual” se aplică pentru solicitanţii cu domiciliul fiscal în Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, aceasta fiind o procedură pilot. Ulterior proiectul va fi extins la nivel naţional şi va include toate documentele şi informaţiile necesare contribuabililor, aceştia putându-se identifica şi cu alte tipuri de credenţiale cum sunt telefonul mobil sau cardul de sănătate.

Referințe anexate:
Proiect Ordin – publicat în data de 22.08.2014
Referatul de aprobare – publicat în data de 22.08.2014

- Publicitate -

2 COMENTARII