Suspendarea angajărilor în administraţia publică centrală, Comitetul interministerial

154

În luna iulie 2017, Guvernul a stabilit prin ORDONANȚĂ nr. 3/2017 două măsuri pentru administrația publică centrală. Prima măsură este constituirea unui comitet interministerial, iar a doua măsură este suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, în perioada 27 iulie – 31 decembrie 2017.

Suspendarea angajărilor

Suspendarea se aplică la toate autoritățile și instituțiile publice de la nivelul Guvernului, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor din subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii.

Suspendarea nu se aplică:
– procedurilor de ocupare a posturilor pentru care anunțurile de concurs au fost publicate în Monitorul Oficial, până pe 27 iulie 2017, respectiv au fost îndeplinite obligațiile de publicitate instituite în sarcina instituțiilor și autorităților publice,
– unităților sanitare publice și instituțiilor din învățământul de stat.

Memorandum aprobat în ședință de Guvern

Prin memorandum aprobat în ședință de Guvern, se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.

Comitet pentru analiza organizării instituționale

Prin OG 3/2017 a fost aprobată constituirea unui Comitet pentru analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală, organism consultativ, fără personalitate juridică.

Toate posturile din administrația publică centrală vor fi auditate până la sfârșitul acestui an de către acest comitet interministerial, acest audit al personalului din administrația centrală este unul dintre pilonii Planului de raționalizare a cheltuielilor publice, potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

Comitetul a fost constituit pentru a realiza o analiză a organizării instituționale și a eficienței utilizării resurselor umane la nivelul Guvernului, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor din subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii.

Rolul Comitetului este de a realiza analiza stadiului privind organizarea instituțională și a statelor de funcții și de a prezenta Guvernului propuneri de măsuri pentru eficientizarea managementului resurselor umane din cadrul acestora, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

COMPONENȚA Comitetului pentru analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală, aprobată prin Decizia Prim-ministrului:
1. Prim-ministru – președinte
2. Secretariatul General al Guvernului
– Dl Mihai Busuioc, secretar general al Guvernului – membru titular
– Dl Ciprian Pandea, secretar de stat – membru supleant
3. Ministerul Finanțelor Publice
– Dl Ionuț Mișa, ministrul finanțelor publice – membru titular
– Dl Attila Gyorgy, secretar de stat – membru supleant
4. Ministerul Muncii și Justiției Sociale
– Dna Lia-Olguța Vasilescu, ministrul muncii și justiției sociale – membru titular
– Dna Gheorghița-Daniela Barbu, secretar de stat – membru supleant
5. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
– Dna Sevil Shhaideh, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene – membru titular
– Dna Sirma Caraman, secretar de stat – membru supleant
6. Agenția Națională a Funcționarilor Publici
– Dl Leonid-Augustin Moisiu, președinte – membru titular
– Dna Andreea-Maria Arcan-Apostol, vicepreședinte – membru supleant

Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și de un grup de lucru tehnic format din experți desemnați prin act administrativ de către MFP, MMJS, MDRAPFE şi ANFP.

Structura, mandatul și termenele de realizare a obiectivelor specifice ale grupului de lucru tehnic se stabilesc prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Comitetului.

Comitetul are următoarele atribuții principale:
a) analizează structurile organizatorice ale instituțiilor și autorităților publice din administraţia centrală;
b) analizează raportul dintre competențele instituțiilor și autorităților publice și necesarul de resurse umane;
c) formulează propuneri pentru eficientizarea structurilor instituționale și a managementului resurselor umane la nivelul autorităților și instituțiilor publice și le supune spre aprobare Guvernului.
d) elaborează un raport privind analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală, care se prezintă și se analizează în ședința Guvernului. Raportul conține și recomandări în baza concluziilor și analizelor efectuate

Fiecare dintre instituțiile și autoritățile publice are obligaţia să realizeaze analize ale propriilor structuri organizatorice și de personal și le prezintă Comitetului, cu respectarea calendarului întocmit de acesta.

Comitetul are dreptul să solicite, prin secretariatul său, structurile organizatorice detaliate, statele de personal, situația posturilor ocupate, ocupate temporar, temporar vacante și vacante, analize și situații comparative cu privire la organigramele și personalul acestora, precum și orice alte documente pe care le consideră necesare în desfășurarea activității sale.

Surse:
ORDONANȚA nr. 3/2017 din 20 iulie 2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală, Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 24 iulie 2017
Decizia nr. 571/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului pentru analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală
Comunicat de presă Guvern

- Publicitate -

1 COMENTARIU