ART. 65 Definirea veniturilor din investitii

3384

AC15-2 (1) Veniturile din investitii cuprind:
a) dividende;
b) venituri impozabile din dobanzi;
c) castiguri din transferul titlurilor de valoare definite potrivit prevederilor art. 7;
d) venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice. AC15-2
AC15-2 (1) Veniturile din investitii cuprind:
a) dividende;
b) venituri impozabile din dobanzi;
c) castiguri din transferul titlurilor de valoare. Reprezinta titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si partile sociale;
d) venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare.
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.
AC15-2
e) venituri din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice.
(2) Sunt neimpozabile urmatoarele venituri din dobanzi:
AC21-2 a) venituri din dobanzi la depozitele la vedere/conturile curente; AC21-2
AC8-1 b) venituri din dobanzi aferente titlurilor de stat si obligatiunilor municipale; AC8-1
AC21-2 c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. AC21-2
c) venituri sub forma dobanzilor bonificate la depozitele clientilor constituite in baza Legii nr. 541/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
c^1) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în funcţie de fondul social deţinut;
(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea – de catre persoanele fizice carora le-au fost emise aceste actiuni, in conditiile titlurilor I si VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.
AC8-1 (4) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din detinerea si tranzactionarea titlurilor de stat si/sau a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale. AC8-1

- Publicitate -

11 COMENTARII

 1. Conform art. II din OUG 58/2010:

  La calculul castigului net si al impozitului pe venit aferent in cazul transferului titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru anul 2010, se aplica urmatoarele reguli:

  1. Pentru perioada 1 ianuarie 2010—30 iunie 2010 se determina castigul net/pierderea neta aferent/aferenta acestei perioade in functie de perioada de detinere si se asimileaza castigului net anual/pierderii nete anuale. Impozitul se determina prin aplicarea cotelor de impunere de 1% si, respectiv, 16% la castigul net aferent perioadei, asimilat castigului net anual.

  2. Pierderea neta aferenta perioadei 1 ianuarie 2010— 30 iunie 2010 asimilata pierderii nete anuale se compenseaza cu castigul net asimilat castigului net anual aferent perioadei 1 iulie 2010—31 decembrie 2010. Daca in urma compensarii rezulta pierdere, aceasta se reporteaza numai asupra castigului net anual impozabil aferent anului 2011.

  3. Obligatiile fiscale sunt cele in vigoare in perioada respectiva.

  4. Pentru perioada 1 iulie 2010— – 31 decembrie 2010 prevederile art. 66 alin. (5), (5^1) si (6) si art. 67 alin. (3) lit. a) si a^1) si alin. (5) se vor aplica corespunzator incepand cu 1 iulie 2010.

 2. Art. 65 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din OUG nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.
  Litera a) a alin. (2) al art. 65 a fost modificata de pct. 12 al art. I din OUG nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MOf nr. 263 din 30 martie 2005 (modificare aplicabila cu data de 1 iunie 2005, conform OUG nr. 30 din 28 aprilie 2005, publicata in MOf nr. 367 din 29 aprilie 2005).
  Pct. 12 al art. I din OUG nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MOf nr. 263 din 30 martie 2005 a fost abrogat de OUG nr. 45 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 464 din 1 iunie 2005.
  Litera a) a alin. (2) al art. 65 a fost modificata de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005*).
  *) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, publicata in MOf al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.
  Literele c) si e) ale alin. (1) al art. 65 au fost modificate de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.
  Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.
  Alin. (3) al art. 65 a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.