HOTARAREA nr. 686/2008 din 24 iunie 2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
2011-01-26 – HOTARAREA nr. 45/2011 din 19 ianuarie 2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008
2008-06-30 – Abroga pct. 31^1 si 31^2 din titlul VII – „Accize si alte taxe speciale” din Normele metodologice ale Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004
2008-06-30 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 480 din 30 iunie 2008
Sumar continut: Sunt stabilite categoriile si tipurile de autovehicule pentru care se aplica taxa pe poluare, nu se aplica taxa si scutite de la plata taxei de poluare. Organismul desemnat sa calculeze este directiile fiscale din subordinea ANAF unde persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe sau unde are domiciliul fiscal. În vederea calcularii taxei de catre autoritatea fiscala va solicita in copie si in original, (1) cartea de identitate a vehiculului, si (2) in cazul autovehiculelor second-hand din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora, si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere, precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de RA RAR ori rezultatul evaluarii individuale efectuate. Procedura de stabilire a taxei se aproba prin ordin al presedintelui ANAF. Modul de determinare al deprecierii reale ale unui autoturism rulat, precum si modalitatea de restituire a diferentelor de taxa achitate sunt stabilite prin acest act normativ.

TEXT ACT: – versiune initiala data 09-07-2008
HOTARAREA nr. 686/2008 din 24 iunie 2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
Se aproba normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

- publicitate -

ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga punctele 31^1 si 31^2 din titlul VII – „Accize si alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 iulie 2008.

PRIM-MINISTRU CAIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza: Ministrul mediului si dezvoltarii durabile, Attila Korodi
p. Ministrul economiei si finantelor, Eugen Teodorovici, secretar de stat
Ministrul transporturilor, Ludovic Orban
Bucuresti, 24 iunie 2008. Nr. 686.

ANEXA
NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
ANEXA 1 la normele metodologice Grila privind cotele de reducere suplimentara in functie de rulajul mediu anual real al autovehiculului
ANEXA 2 la normele metodologice Declaratie pe propria raspundere
ANEXA 3 la normele metodologice Cerere de restituire

Act cu anexe in .pdf
HG-686-2008-norme-OG-50-2008-taxa-poluare-Vinitiala.pdf

7 COMENTARII