AC27 ANEXA nr. 1

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza(echivalent euro/U.M.)
0 1 2 3
Alcool şi băuturi alcoolice
1 Beredin care: hl/1 grad Plato 1) 0,748
1.1. Bere produsă de micii producători independenţi 0,43
2 Vinuri hl de produs
2.1. Vinuri liniştite 0,00
2.2. Vinuri spumoase 34,05
3 Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri hl de produs
3.1. liniştite 100,00
3.2. spumoase 45,00
4 Produse intermediare hl de produs 165,00
5 Alcool etilic hl de alcool pur 2) 750,00
5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii 475,00
Tutun prelucrat
6 Ţigarete 1.000 ţigarete 48,50 + 22% *)
7 Ţigări şi ţigări de foi 1.000 bucăţi 64,00
8 Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete kg 81,00
9 Alte tutunuri de fumat kg 81,00
Produse energetice
10 Benzină cu plumb tonă 547,00
1.000 litri 421,19
11 Benzină fără plumb tonă 467,00
1.000 litri 359,59
12 Motorină tonă 358,00
1.000 litri 302,51
13 Păcură 1.000 kg
13.1. utilizată în scop comercial 15,00
13.2. utilizată în scop necomercial 15,00
14 Gaz petrolier lichefiat 1.000 kg
14.1. utilizat drept combustibil pentru motor 128,26
14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire 113,50
14.3. utilizat în consum casnic 3) 0,00
15 Gaz natural GJ
15.1. utilizat drept combustibil pentru motor 2,60
15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire
15.2.1. în scop comercial 0,17
15.2.2. în scop necomercial 0,32
16 Petrol lampant (kerosen) 4)
16.1. utilizat drept combustibil pentru motor tonă 469,89
1.000 litri 375,91
16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire tonă 469,89
1.000 litri 375,91
17 Cărbune şi cocs GJ
17.1. utilizat în scop comercial 0,15
17.2. utilizat în scop necomercial 0,30
18 Energie electrică MWh
18.1. utilizată în scop comercial 0,50
18.2. utilizată în scop necomercial 1,00

AC27

ANEXA 1 – inlocuinta incepand cu 1 ianuarie 2011 prin OUG 117/2010
AC27

Nr. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 1 ianuarie 2007 Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 1 iulie 2007 Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2008 AC9Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2009 Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2010 AC9 Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2009 1 aprilie Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2009 1 septembrie Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2010
1 Beredin care: h/1 grad Plato*1) 0,75 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748
1.1 bere produsa de producatoriii independeti cu o capacitate de productie ce nu depaseste 200 mii hl hl de produs 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
2 Vinuri hl de produs
2.1 Vinuri linistite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Vinuri spumoase 34,05 34,05 34,05 34,05 34,05 34,05 34,05 34,05
3 Bauturi fermentate altele decat bere si vinuri hl de produs
3.1 linistite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AC21-1 100 AC21-1 AC21-1 0,00AC21-1
3.2 spumoase 34,05 34,05 34,05 34,05 34,05 45,00 45,00 45,00
4 Produse intermediare hl de produs 51,08 51,08 51,08 51,08 51,08 65,00 65,00 AC21-1 165 AC21-1 AC21-1 65,00AC21-1
5 Alcool etilic hl de alcool pus*2) 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
5.1 Produs de micile distilerii ci o capacitate care nu depaseste 10 hl de alcool pus/an 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00
Tutun prelucrat
6 Tigarete** 1.000 tigarete 34,50 41,5 50 61,2 74 57,00 64,00 74,00
7 Tigari si tigari de foi 1.000 bucati 34,50 41,5 50 61,2 61,20 57,00 64,00 64,00
8 Tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete kg 46,00 55,00 66,00 81,00 81,00 73,00 81,00 81,00
9 Alte tutunuri de fumat kg 46,00 55,00 66,00 81,00 81,00 73,00 81,00 81,00
Produse energetice
10 Benzina cu plumb tona 547,00 547,00 547,00 547,00 547,00 547,00 547,00 547,00
1.000 litri 421,19 421,19 421,19 421,19 421,19 421,19 421,19
11 Benzina fara plumb tona 425,06 425,06 425,06 436,00 452,000 436,00 436,00 452,00
1.000 litri 327,29 327,29 327,29 335,72 348,040 335,72 335,72 348,04
12 Motorina tona 307,59 307,59 325,00 336,00 347,00 336,00 336,00 347,00
1.000 litri 259,91 259,91 274,625 283,92 293,215 283,92 283,92 293,215
13 Pacura 1000 kg
13.1 utilizata in scop comercial 13,00 13,00 13,70 14,40 15,00 14,40 14,40 15,00
13.2 utilizata in scop necomercial 13,00 13,00 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
14 Gaz petrolier lichefiat 1000 kg
14.1 utilizat drept combustibil pentru motor 128,26 128,26 128,26 128,26 128,26 128,26 128,26 128,26
14.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire 113,50 113,50 113,50 113,50 113,50 113,50 113,50 113,50
14.3 utilizat in consum casnic*3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Gaz natural GJ
15.1 utilizat drept combustibil pentru motor 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
15.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire
15.2.1 in scop comercial 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
15.2.2 in scop necomercial 0,17 0,17 0,22 0,27 0,32 0,27 0,27 0,32
16 Petrol lampant (kerosen)*4)
16.1 utilizat drept combustibil pentru motor tona 469,89 469,89 469,89 469,89 469,89 469,89 469,89 469,89
1000 litri 375,91 375,91 375,91 375,91 375,91 375,91 375,91 375,91
16.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire tona 469,89 469,89 469,89 469,89 469,89 469,89 469,89 469,89
1000 litri 375,91 375,91 375,91 375,91 375,91 375,91 375,91 375,91
17 Carbune si cocs GJ
17.1 utilizat in scopuri comerciale 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
17.2 utilizat in scopuri necomerciale 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
18 Electricitate
18.1 Electricitate utilizata in scop comercial Mwk 0,26 0,26 0,34 0,42 0,50 0,42 0,42 0,50
18.2 Electricitate utilizata in scop necomercial Mwk 0,52 0,52 0,68 0,84 1,00 AC9 0,84 0,84 1,00 AC9

AC27

AC9 *)Nivelul accizelor va fi mentinut in conditiile mentinerii actualelor nivele minime prevazute in directivele comunitare in domeniu. Pentru produsele din grupa tutunului prelucrat acciza intra in vigoare la data de 1 iulie a fiecarui an, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana a Capitolului 10 «Impozitarea».AC9
*) Structura accizei totale exprimata in echivalent euro/1000 tigarete va fi stabilita prin Hotarare de Guvern

*1) Gradul Plato reprezinta greutatea de zahar exprimata in grame, continuta in 100 g de solutie masurata la origine la temperatura de 20°/4°C.
*2) Hl alcool pur reprezinta 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentratia de 100% alcool in volum, la temperatura de 20°C, continut intr-o cantitate data de produs alcoolic.
*3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate in consum casnic se intelege gazele petroliere lichefiate, distribuite in butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o de pana la maximum 12,5 kg.
*4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizeaza.

- Publicitate -

11 COMENTARII