AC27 ANEXA nr. 1

Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseU.M.Acciza(echivalent euro/U.M.)
0123
Alcool şi băuturi alcoolice
1Beredin care:hl/1 grad Plato 1) 0,748
1.1. Bere produsă de micii producători independenţi0,43
2Vinurihl de produs
2.1. Vinuri liniştite0,00
2.2. Vinuri spumoase34,05
3Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinurihl de produs
3.1. liniştite100,00
3.2. spumoase45,00
4Produse intermediarehl de produs165,00
5Alcool etilichl de alcool pur 2) 750,00
5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii475,00
Tutun prelucrat
6Ţigarete1.000 ţigarete48,50 + 22% *)
7Ţigări şi ţigări de foi1.000 bucăţi64,00
8Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigaretekg81,00
9Alte tutunuri de fumatkg81,00
Produse energetice
10Benzină cu plumbtonă547,00
1.000 litri421,19
11Benzină fără plumbtonă467,00
1.000 litri359,59
12Motorinătonă358,00
1.000 litri302,51
13Păcură1.000 kg
13.1. utilizată în scop comercial15,00
13.2. utilizată în scop necomercial15,00
14Gaz petrolier lichefiat1.000 kg
14.1. utilizat drept combustibil pentru motor128,26
14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire113,50
14.3. utilizat în consum casnic 3) 0,00
15Gaz naturalGJ
15.1. utilizat drept combustibil pentru motor2,60
15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire
15.2.1. în scop comercial0,17
15.2.2. în scop necomercial0,32
16Petrol lampant (kerosen) 4)
16.1. utilizat drept combustibil pentru motortonă469,89
1.000 litri375,91
16.2. utilizat drept combustibil pentru încălziretonă469,89
1.000 litri375,91
17Cărbune şi cocsGJ
17.1. utilizat în scop comercial0,15
17.2. utilizat în scop necomercial0,30
18Energie electricăMWh
18.1. utilizată în scop comercial0,50
18.2. utilizată în scop necomercial1,00

AC27

ANEXA 1 – inlocuinta incepand cu 1 ianuarie 2011 prin OUG 117/2010
AC27

Nr.Denumirea produsului sau a grupei de produseU.M.Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 1 ianuarie 2007Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 1 iulie 2007Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2008AC9Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2009Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2010AC9 Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2009 1 aprilieAcciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2009 1 septembrieAcciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2010
1Beredin care:h/1 grad Plato*1)0,750,7480,7480,7480,7480,7480,7480,748
1.1 bere produsa de producatoriii independeti cu o capacitate de productie ce nu depaseste 200 mii hlhl de produs0,430,430,430,430,430,430,430,43
2Vinurihl de produs
2.1 Vinuri linistite0,000,000,000,000,000,000,000,00
2.2 Vinuri spumoase34,0534,0534,0534,0534,0534,0534,0534,05
3Bauturi fermentate altele decat bere si vinurihl de produs
3.1 linistite0,000,000,000,000,000,000,00AC21-1 100 AC21-1 AC21-1 0,00AC21-1
3.2 spumoase34,0534,0534,0534,0534,0545,0045,0045,00
4Produse intermediarehl de produs51,0851,0851,0851,0851,0865,0065,00AC21-1 165 AC21-1 AC21-1 65,00AC21-1
5Alcool etilichl de alcool pus*2)750,00750,00750,00750,00750,00750,00750,00750,00
5.1 Produs de micile distilerii ci o capacitate care nu depaseste 10 hl de alcool pus/an475,00475,00475,00475,00475,00475,00475,00475,00
Tutun prelucrat
6Tigarete**1.000 tigarete34,5041,55061,27457,0064,0074,00
7Tigari si tigari de foi1.000 bucati34,5041,55061,261,2057,0064,0064,00
8Tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigaretekg46,0055,0066,0081,0081,0073,0081,0081,00
9Alte tutunuri de fumatkg46,0055,0066,0081,0081,0073,0081,0081,00
Produse energetice
10Benzina cu plumbtona547,00547,00547,00547,00547,00547,00547,00547,00
1.000 litri421,19421,19421,19421,19421,19421,19421,19
11Benzina fara plumbtona425,06425,06425,06436,00452,000436,00436,00452,00
1.000 litri327,29327,29327,29335,72348,040335,72335,72348,04
12Motorinatona307,59307,59325,00336,00347,00336,00336,00347,00
1.000 litri259,91259,91274,625283,92293,215283,92283,92293,215
13Pacura1000 kg
13.1 utilizata in scop comercial13,0013,0013,7014,4015,0014,4014,4015,00
13.2 utilizata in scop necomercial13,0013,0014,0015,0015,0015,0015,0015,00
14Gaz petrolier lichefiat1000 kg
14.1 utilizat drept combustibil pentru motor128,26128,26128,26128,26128,26128,26128,26128,26
14.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire113,50113,50113,50113,50113,50113,50113,50113,50
14.3 utilizat in consum casnic*3)0,000,000,000,000,000,000,000,00
15Gaz naturalGJ
15.1 utilizat drept combustibil pentru motor2,602,602,602,602,602,602,602,60
15.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire
15.2.1 in scop comercial0,170,170,170,170,170,170,170,17
15.2.2 in scop necomercial0,170,170,220,270,320,270,270,32
16Petrol lampant (kerosen)*4)
16.1 utilizat drept combustibil pentru motortona469,89469,89469,89469,89469,89469,89469,89469,89
1000 litri375,91375,91375,91375,91375,91375,91375,91375,91
16.2 utilizat drept combustibil pentru incalziretona469,89469,89469,89469,89469,89469,89469,89469,89
1000 litri375,91375,91375,91375,91375,91375,91375,91375,91
17Carbune si cocsGJ
17.1 utilizat in scopuri comerciale0,150,150,150,150,150,150,150,15
17.2 utilizat in scopuri necomerciale0,300,300,300,300,300,300,300,30
18Electricitate
18.1 Electricitate utilizata in scop comercialMwk0,260,260,340,420,500,420,420,50
18.2 Electricitate utilizata in scop necomercialMwk0,520,520,680,841,00 AC90,840,841,00 AC9

AC27

AC9 *)Nivelul accizelor va fi mentinut in conditiile mentinerii actualelor nivele minime prevazute in directivele comunitare in domeniu. Pentru produsele din grupa tutunului prelucrat acciza intra in vigoare la data de 1 iulie a fiecarui an, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana a Capitolului 10 «Impozitarea».AC9
*) Structura accizei totale exprimata in echivalent euro/1000 tigarete va fi stabilita prin Hotarare de Guvern

- publicitate -

*1) Gradul Plato reprezinta greutatea de zahar exprimata in grame, continuta in 100 g de solutie masurata la origine la temperatura de 20°/4°C.
*2) Hl alcool pur reprezinta 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentratia de 100% alcool in volum, la temperatura de 20°C, continut intr-o cantitate data de produs alcoolic.
*3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate in consum casnic se intelege gazele petroliere lichefiate, distribuite in butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o de pana la maximum 12,5 kg.
*4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizeaza.

11 COMENTARII