MFP: Modificarea și completarea noului cod fiscal | PROIECT OUG

80

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online pentru consultare publică proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (noul cod fiscal).

Potrivit notei de fundamentare, modificările propuse se referă la Titlul V – Contribuții sociale obligatorii, și anume:

1. Persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, şi care nu se află în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive, pe parcursul unui an calendaristic, nu au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

2. Au fost introduse în categoria contribuabililor/plătitorilor la sistemul de asigurări sociale de sănătate și la sistemul asigurărilor pentru șomaj, unitățile trimițătoare care au obligația plății contribuțiilor pentru personalul român militar şi civil trimis în misiune permanentă în străinătate.

3. În cazul veniturilor din investiții și/sau din alte surse, realizate în anul 2016, ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară, nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

4. Persoanele fizice care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse, precum și în cazul persoanelor care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate lunar sau la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii. Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) își vor păstra calitatea de asigurat, în condițiile Legii nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, respectiv 3 luni de la data efectuării ultimei plăți.

Referințe anexate:

Proiect Ordonanță de urgență – publicat în data de 18.03.2016
Notă de fundamentare

- Publicitate -