Articolul 405

În sensul prezentului capitol, se aplica urmatoarele definitii: 1. "Comunitate" inseamna teritoriul Comunitatii astfel cum este definit la articolul 5 punctul 1 inainte de aderarea...

Articolul 406

Dispozitiile in vigoare in momentul in care bunurile erau plasate sub regim de admitere temporara, cu scutirea totala de drepturile de import, sau sub...

Articolul 407

Dispozitiile in vigoare in momentul in care bunurile erau plasate sub regim de tranzit vamal continua sa se aplice pana cand bunurile nu mai...

Articolul 408

(1) Urmatoarele operatiuni sunt asimilate unui import de bunuri, in cazul in care se demonstreaza ca sunt in libera circulatie in unul dintre noile...

Articolul 409

În cazurile prevazute la articolul 408 alineatul (1), locul importului in sensul articolului 61 este statul membru pe teritoriul caruia bunurile inceteaza de a...

Articolul 410

(1) Prin derogare de la articolul 71, importul de bunuri, in sensul articolului 408, se efectueaza fara a exista un fapt generator de taxe,...

Articolul 411

(1) Directiva 67/227/CEE si Directiva 77/388/CEE sunt abrogate, fara a aduce atingere obligatiilor statelor membre privind termenele de transpunere in legislatia nationala si de...

Articolul 412

(1) Statele membre adopta actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 2 alineatul (3), articolului 44, articolului...

Articolul 413

Prezenta directiva intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.

Articolul 414

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

ANEXA XII – TABEL DE CORESPONDENTA

ANEXA XII — TABEL DE CORESPONDENTA ANEXA-XII-tabel-corespondenta-directiva-2006-112-CE.pdf Directiva 67/227/CEE | Directiva 77/388/CEE | Directive rectificative | Alte acte | Prezenta directiva | Dacă citiţi acest...

ANEXA XI PARTEA B Termene de transpunere în legislatia nationala

ANEXA XI PARTEA B Termene de transpunere în legislatia nationala (la care se face referire la articolul 411) Directiva ...

ANEXA XI – PARTEA A Directive abrogate si modificarile succesive ale acestora

ANEXA XI - PARTEA A - Directive abrogate si modificarile succesive ale acestora 1. Directiva 1/67/CEE (JO L 71, 14.4.1967, p. 1301) Directiva 77/388/CEE 2. Directiva 1/77/CEE...

ANEXA I LISTA ACTIVITATILOR PREVAZUTE LA ARTICOLUL 13 ALINEATUL (1) AL TREILEA PARAGRAF

1. Serviciile de telecomunicatii; 2. furnizarea de apa, gaz, electricitate si de energie termica; 3. transportul de bunuri; 4. serviciile portuare si aeroportuare; 5. transportul de persoane; 6. livrarea...

ANEXA II LISTA ORIENTATIVA A SERVICIILOR FURNIZATE PE CALE ELECTRONICA PREVAZUTE LA ARTICOLUL 56...

1. Furnizarea si gazduirea de site-uri de Internet, mentenanta la distanta a programelor si echipamentelor; 2. furnizarea de software si actualizarea acestora; 3. furnizarea de imagini,...

ANEXA III LISTA LIVRARILOR DE BUNURI SI PRESTARILOR DE SERVICII CARORA LE POT FI...

1. Alimentele (inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice) destinate consumului uman si animal; animalele vii, semintele, plantele si ingredientele utilizate in mod normal in...

ANEXA V CATEGORII DE BUNURI REGLEMENTATE DE ALTE REGIMURI DE ANTREPOZIT DECAT ANTREPOZITUL VAMAL...

ANEXA V CATEGORII DE BUNURI REGLEMENTATE DE ALTE REGIMURI DE ANTREPOZIT DECAT ANTREPOZITUL VAMAL PREVAZUTE LA ARTICOLUL 160 ALINEATUL (2) | Codul NC | Denumirea...

ANEXA IV LISTA SERVICIILOR PREVAZUTE LA ARTICOLUL 106

M5 1. Serviciile minore de reparare: (a) a bicicletelor; (b) a incaltamintei si articolelor din piele; (c) a imbracamintei si tesaturilor folosite in gospodarii (inclusiv lucrari de...

ANEXA VI LISTA LIVRARILOR DE BUNURI SI PRESTARILOR DE SERVICII PREVAZUTE LA ARTICOLUL 199...

1. Livrarea de deseuri, rebuturi si materiale uzate feroase si neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea metalelor feroase...

ANEXA VII LISTA ACTIVITATILOR DE PRODUCTIE AGRICOLA PREVAZUTE LA ARTICOLUL 295 ALINEATUL (1) PUNCTUL...

1. Cultura: (a) agricultura generala, inclusiv viticultura; (b) cultura pomilor fructiferi (inclusiv masline) si a legumelor, florilor si plantelor ornamentale, atat in aer liber, cat si...

ANEXA VIII LISTA ORIENTATIVA A SERVICIILOR AGRICOLE PREVAZUTE LA ARTICOLUL 295 ALINEATUL (1) PUNCTUL...

1. Lucrarile de cultivare, de secerare, de cosire, de treierare, de balotare, de strangere si recoltare, de insamantare si de plantare; 2. ambalarea si conditionarea,...

ANEXA IX OBIECTE DE ARTA, OBIECTE DE COLECTIE SI ANTICHITATI PREVAZUTE LA ARTICOLUL 311...

PARTEA A Obiecte de arta 1. Tablouri, colaje si planse decorative similare, picturi si desene, executate in totalitate manual de catre artist, altele decat planurile...

ANEXA X LISTA OPERATIUNILOR SUPUSE DEROGARILOR PREVAZUTE LA ARTICOLELE 370, 371 SI 380-390

ANEXA X — LISTA OPERATIUNILOR SUPUSE DEROGARILOR PREVAZUTE LA ARTICOLELE 370, 371 SI 380-390 PARTEA A Operatiuni pe care statele membre pot continua sa le...

Directive, Decizii, Regulamente, alte acte in legatura cu DIRECTIVA 2006/112/CE

Acte comunitare relevante in legatura cu DIRECTIVA 2006/112/CE - Directiva TVA: Lista cuprinde o selectie de acte comunitare in legatura cu Directiva TVA, considerate relevante...
- Publicitate -

STIRI RECENTE